Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

In november krijgt u van uw zorgverzekeraar uw zorgpolis voor het nieuwe jaar. Het is belangrijk om deze polis goed te bekijken. Bijvoorbeeld omdat uw zorgbehoefte voor het komend jaar anders is. Daarnaast kan een zorgverzekeraar de polisvoorwaarden ieder jaar aanpassen, waardoor u met dezelfde polis anders verzekerd bent. Ook als uw zorgbehoefte niet verandert, is het dus goed om te controleren of uw zorgverzekering nog passend is. 

Zorgverzekering aanpassen of overstappen

Voldoet uw zorgpolis niet meer aan uw wensen? Dan kunt u de huidige zorgpolis aanpassen of overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Een andere zorgverzekering afsluiten kan online of telefonisch. Doe dit ieder jaar uiterlijk op 31 december. Dan zegt de nieuwe zorgverzekeraar automatisch uw oude zorgverzekering op. Als u zelf uiterlijk op 31 december uw zorgpolis opzegt, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten. 

Stappenplan

Wilt u uw zorgverzekering checken of overstappen naar een andere verzekeraar? Dit stappenplan helpt u daarbij.

 1. Bepaal welke zorg u nodig denkt te hebbenU bent wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, psychiater, ziekenhuis of apotheek.Verwacht u zorg te gaan gebruiken die niet in het basispakket zit? Gaat u bijvoorbeeld vaker of juist minder vaak naar de tandarts of fysiotherapeut? En denkt u dat dit komend jaar zo blijft? Of hoopt u bijvoorbeeld komend jaar te bevallen van een baby? Bepaal dan of u deze behandeling zelf kunt en wilt betalen of dat u zich hiervoor aanvullend verzekert.Controleer voor de basisverzekering ook of uw verzekeraar contracten heeft met de zorgverleners die u het liefste heeft. En of er in die contracten afspraken staan over een maximaal aantal behandelingen dat is afgesproken met zorgaanbieders (een zorgplafond of omzetplafond). Als dat zo is, loopt u het risico dat u aan het einde van het jaar bij deze zorgaanbieders niet meer terechtkunt of dat u zelf moet betalen.
 2. Bedenk of u uw eigen risico wilt verhogenVoor de basisverzekering geldt in 2023 een wettelijk verplicht eigen risico van € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385,- zelf betaalt van de zorgkosten die onder uw eigen risico vallen. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de zorgverzekering. Lees meer over de hoogte van het eigen risico zorgverzekering.
 3. Bepaal welk soort zorgverzekering u wilt afsluitenEr zijn verschillende soorten zorgpolissen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een naturapolis. Bij deze polis kiest uw verzekeraar zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u uit een van deze geselecteerde zorgaanbieders. Het is dan ook belangrijk om te controleren of uw verzekeraar contracten heeft met de zorgverleners die u het liefste heeft. U kunt ook kiezen voor een restitutiepolis: u kiest zelf uw zorgaanbieder en uw verzekeraar vergoedt de kosten. Meer weten? Lees dan: Welke polissen biedt de zorgverzekeraar?
   
 4. Bekijk of uw huidige zorgverzekeraar de polisvoorwaarden heeft aangepastZorgverzekeraars kunnen de polisvoorwaarden ieder jaar aanpassen. Het kan dus zo zijn dat de voorwaarden voor de zorgpolis die u heeft aankomend jaar anders zijn. Kijk dus goed of de polisvoorwaarden veranderd zijn.
 5. Vergelijk zorgverzekeringen (vanaf november)Ieder jaar voor 12 november maken de zorgverzekeraars op hun websites de polisvoorwaarden en de bijbehorende premie voor het komende jaar bekend. Deze ontvangt u ook per brief van uw verzekeraar.Vanaf dit moment kunt u zorgverzekeraars en hun zorgverzekeringen vergelijken. U kunt het beste verschillende websites van zorgverzekeraars bekijken. Of een aantal vergelijkingssites. Ook kunt u zo kijken welke site u bevalt en welke niet. Op sommige sites kunt u bijvoorbeeld minder goed zoeken op basis van uw wensen of minder details van de verzekeringen zien.Let bij het vergelijken bijvoorbeeld op de hoogte van de premie. Daar kan verschil in zitten. Maar kijk bijvoorbeeld ook hoe de zorgverzekeraar omgaat met klachten en welke service hij verder biedt. Controleer ook of de zorgverzekeraar contracten heeft met de zorgverleners die u wenst. En wat u moet betalen als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Dit geldt alleen bij de zogeheten naturapolis. Meer weten over de verschillende soorten polissen? Lees dan: Welke polissen biedt de zorgverzekeraar?
 6. Aanpassen of overstappen? Doe het op tijdKiest u voor een andere polis bij uw huidige verzekeraar? Doe dit dan uiterlijk 31 december. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Zeg uw huidige zorgverzekering dan vóór 1 januari op. En sluit uw nieuwe verzekering vóór 1 februari af. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. Zorgverzekeraars bieden een overstapservice aan. Zij zeggen uw huidige polis voor u op als u uiterlijk 31 december een nieuwe zorgverzekering afsluit. 
 7. Goed om te weten als u overweegt over te stappenOverweegt u over te stappen? Dan is dit goed om te weten:
  • U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Voor een ‘losse’ aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden, zoals een hogere premie.
  • Bent u onder behandeling tijdens de overstap? Dan stuurt de zorgverlener de rekening naar de verzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van de behandeling. De startdatum is meestal de datum van het eerste contact met de zorgverlener.
  • Voor sommige behandelingen uit het basispakket heeft u toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar. Kreeg u een machtiging voor bijvoorbeeld fysiotherapie of ziekenvervoer van uw oude verzekeraar? Dan neemt uw nieuwe verzekeraar die over. Dit geldt ook voor de afspraken over een persoonsgebonden budget.
  • Verzekeraars passen bijna geen medische selectie meer toe voor een aanvullende verzekering. Slechts in enkele gevallen bij zeer uitgebreide aanvullende pakketten. Wel kan de zorgverzekeraar een wachttijd hanteren bij de overstap. Dan krijgt u bepaalde kosten nog niet direct vergoed. U krijgt bijvoorbeeld de kosten voor een nieuwe kroon uit de tandartsverzekering vergoed als deze gemaakt zijn na 6 maanden.