Per 1 januari 2023 wijzigt het basispakket. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2023 zijn er 3 belangrijke wijzigingen in het basispakket: 

Combinatietest verdwijnt uit het basispakket

De combinatietest wordt vanaf 2023 niet meer vergoed via de zorgverzekering. Sinds de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017 is het aantal zwangere vrouwen dat kiest voor de combinatietest gedaald tot 0,7%. Vooral omdat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt gratis

De NIPT wordt voor iedereen met een medische indicatie gratis. Dit is in lijn met wat de regeringspartijen met elkaar hebben afgesproken in het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

Medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed

Vanaf 1 januari 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D niet meer vergoed via de zorgverzekering. Het gaat om middelen met: 

 • alle doseringen vitamine D (colecalciferol);
 • een combinatie van vitamine D en calcium;
 • een combinatie van vitamine D en alendroninezuur;
 • calcifediol (Hidroferol®).

Andere vragen over zorgverzekering

 • Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

  De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, …

  Vraag en antwoord

 • Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico voor de zorgverzekering?

  Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg in het …

  Vraag en antwoord

 • Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

  In november krijgt u van uw zorgverzekeraar uw zorgpolis voor het nieuwe jaar. Het is belangrijk om deze polis goed te bekijken. …

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2022?
Per 1 januari 2022 wordt het basispakket uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering
In 2022 zijn er 2 kleine wijzigingen in het basispakket:

Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie
Op 1 mei 2020 is CAR-T-celtherapie toegelaten tot het basispakket. Momenteel passen 4 expertziekenhuizen verspreid door het land deze behandeling toe. Vanwege de mogelijke ernstige complicaties die kunnen optreden na de behandeling moeten patiënten een maand waarin de complicaties kunnen optreden, in of nabij een expertziekenhuis verblijven.

Gemiddeld genomen verblijven de patiënten ruim twee weken na behandeling in het expertziekenhuis. In de periode daarna daalt de kans op deze complicaties zodanig dat de patiënten naar huis mogen, mits zij binnen 60 minuten in een expertziekenhuis kunnen zijn.

Voor patiënten die verder dan 60 minuten van een expertziekenhuis wonen, is het van belang dat ze voor een periode van ongeveer 2 weken elders in de buurt verblijven (bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning). Met de wijziging is ervoor gezorgd dat patiënten in de buurt van het ziekenhuis kunnen verblijven als zij te ver weg wonen en worden de kosten tot een bepaalde hoogte vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning
Patiënten kunnen hun elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie voortaan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben hiervoor veelal een declaratieformulier op hun website geplaatst.

Behandelingen om te herstellen van corona
Bent u herstellende van een coronabesmetting en heeft u aanhoudende klachten of beperkingen? Dan komt u tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die uw herstel verbeteren. Bij deze zogenoemde paramedische herstelzorg gaat het om:

logopedie (alle behandelingen vergoed);

ergotherapie (maximaal 10 uur);
fysiotherapie of oefentherapie(maximaal 50 behandelingen);
voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur).
Er gelden voorwaarden voor paramedische herstelzorg na een coronabesmetting. Meedoen aan een onderzoek maakt daar deel van uit. Dit is om te bepalen of behandelingen bijdragen aan een goed herstel van uw ziekte.

Documenten
Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?
De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, …

Vraag en antwoord

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor zorg?
Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De …

Vraag en antwoord

Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar?
In november krijgt u van uw zorgverzekeraar uw zorgpolis voor het nieuwe jaar. Het is belangrijk om deze polis goed te bekijken. …

Bron : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/veranderingen-basispakket